Αναλαμβανουμε κάθε ειδος θερμομονώσης και στεγανοποίησης με βάση τις ανάγκες σας

Υπάρχουν 2 είδη μόνωσης, η θερμομόνωση και η στεγανοποίηση ταράτσας.
Η θερμομόνωση προσφέρει ένα εσωτερικό κλίμα ανεπηρέαστο από εξωτερικές καιρικές συνθήκες, ενώ η στεγανοποίηση εμποδίζει το νερό και την υγρασία να εισέλθουν μέσα στο χώρο.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο συνδυασμός και των 2 φέρνει 100% επιτυχία στη μόνωση ταράτσας.